Haagse Zwemvereniging
voor LHBTI+ & friends

Selecteer de taal

Laatste nieuws

De meldcode grensoverschrijdend gedrag is bedoeld om bestuursleden van verenigingen en de bestuurder/ directie van sportbonden te ondersteunen bij een incident. De meldplicht seksuele intimidatie en misbruik rust op bestuursleden van alle aangesloten verenigingen, sportbonden en anders georganiseerde sport onder de koepel van NOC*NSF.

Zie verder: https://centrumveiligesport.nl/media/1034/181119_de-meldcode-gog-en-meldplicht-si-sport_def.pdf