Hague Swimming club
for LGBTI+ & friends

Select your language

Latest news

Indien een kaderlid, een lid of een anderszins directbetrokkene van Plons binnen Plons melding wil maken van of een klacht wil indienen over grensoverschrijdend gedrag (GOG) van een (ander) kaderlid, lid of directbetrokkene, dan kunnen de volgende stappen worden gezet.

  1. Een melder van GOG wil eerst vertrouwelijk met iemand binnen Plons van gedachten wisselen over mogelijk GOG in een specifiek geval. De melder kan daartoe contact opnemen met één van de twee This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Zie het desbetreffende Protocol van NOC*NSF.
  2. Een melder wil direct of na contact met een vertrouwenscontactpersoon een klacht over grensoverschrijdend gedrag indienen:
    • Je kunt je klacht indienen bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    • Het bestuur heeft een klachtbehandelingsprotocol opgesteld, waarin de stappen staan vermeld die het bestuur zal ondernemen om de klacht zo respectvol en objectief mogelijk te behandelen. Daarvoor heeft Plons een klachtbehandelingsprotocol; zie hiervoor Wat doet het bestuur met je klacht.

Meldcode en Meldplicht Seksuele Intimidatie

Plons is aangesloten bij de KNZB. De KNZB is aangesloten bij het NOC*NSF. Plons is gehouden de Meldcode Seksuele Intimidatie uit het tuchtrecht van het NOC*NSF toe te passen. Deze meldcode geldt vanaf 1 januari 2020 en houdt in:

  • Kaderleden (trainers, coaches, begeleiders e.d.) zijn verplicht om mogelijke gevallen van seksuele intimidatie binnen Plons te melden aan de voorzitter van het bestuur.
  • Het bestuur is verplicht om mogelijke gevallen van seksuele intimidatie binnen Plons te melden bij de KNZB en het Centrum Veilig Sport van het NOC*NSF

Zie de Meldcode Seksuele Intimidatie van NOC*NSF.